Press Releases

Bang & Olufsen a/s' CEO, CFO og COO deltager i Matching Shares Program

November 19, 2015 at 9:00 AM CET

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 15.4, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen i Bang & Olufsen a/s den 11. september 2015 vedtog at ændre selskabets "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning".

I henhold til de Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning har Bang & Olufsen a/s indgået en Matching Shares Aftale med henholdsvis CEO Tue Mantoni, CFO Anders Aakær Jensen og COO Stefan Kenth Persson.

  • Tue Mantoni deltager i Matching Shares Programmet med 21.308 stk. aktier
  • Anders Aakær Jensen deltager i Matching Shares Programmet med 8.394 stk. aktier
  • Stefan Kenth Persson deltager i Matching Shares Programmet med 4.746 stk. aktier

Hver aktie under Matching Shares Programmet giver de deltagende medlemmer ret til at modtage 1-4 aktier i selskabet (Matching Shares), forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Den teoretiske markedsværdi af ledelsesmedlemmernes deltagelse i Matching Shares Programmet er estimeret til at udgøre et beløb på maksimalt kr. 6.880.000 pr. tildelingsdatoen. Der henvises til de Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning for yderligere detaljer omkring den teoretiske markedsværdi samt detaljer om Marching Shares Programmet.

 

De Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning findes på selskabets hjemmeside, http://www.bang-olufsen.com/da/investors/company-information.

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122