Press Releases

Bang & Olufsen offentliggør foreløbige Q3 tal og justerer forventningerne som følge af lavere salg end forventet i Kina

March 17, 2023 at 10:25 AM EDT
Understøttende Materialer:

Bang & Olufsen offentliggør foreløbige regnskabstal for 3. kvartal 2022/23 og justerer forventningerne til regnskabsåret 2022/23 (slutter den 31. maj 2023). Årsagen til justeringen er et lavere salg end forventet i Kina. I december 2022 stoppede Kina sin nul-COVID-19-politik efter en længere periode med nedlukninger. Det medførte en markant stigning i COVID-19-tilfælde, hvilket skabte stor usikkerhed i mange dele af landet. Disse forhold påvirkede selskabets performance i 3. kvartal mere end forventet og fortsætter med at påvirke forbrugeradfærden.

Selskabet forventer nu, at omsætningsvæksten (i lokal valuta) bliver mellem -9% og -3% for hele finansåret. De justerede forventninger til omsætningen vil også påvirke selskabets EBIT-margin før særlige poster og frie pengestrømme for regnskabsåret 2022/23. EBIT-marginen før særlige poster forventes at blive mellem -4% og -1%, mens frie pengestrømme forventes at ligge mellem DKK -100m og DKK 0m.


CEO Kristian Teär udtaler:

"Salget i Kina udviklede sig ikke som forventet efter genåbningen på grund af alle udfordringerne med COVID-19. I de første to kvartaler påvirkede de omfattende nedlukninger i Kina vores salg betydeligt. Da landet pludseligt fjernede stort set alle restriktioner i december, forventede vi ikke denne negative udvikling i forbrugernes adfærd. Det er grunden til, at vi i dag justerer vores forventninger. Vi regner dog med, at forbrugerefterspørgsel vil begynde at normalisere sig."

"Vi fortsætter vores strategi og transformation som planlagt. Vi er i gang med at skabe et mere robust Bang & Olufsen med et stærkt kunde-og omkostningsfokus og fortsætter med at lancere produkter og initiativer, der understøtter vores vækstambitioner. Men som vi tidligere har sagt, indfaser vi nogle af vores strategiske investeringer på grund af den store usikkerhed, vi ser i verden i øjeblikket."

De foreløbige resultater for 9M 2022/23 (Q3 2022/23) er som følger:

 • Omsætning på DKK 2.106m., svarende til -9% år-over-år vækst i lokal valuta (Q3: DKK 635m, svarende til -20% år-over-år vækst i lokal valuta)
 • EBIT før særlige poster på DKK -114m, svarende til en margin på -5,4% (Q3: DKK -43m, svarende til en margin på -6,8%)
 • Frie pengestrømme på DKK -47m (Q3: DKK 33m)
 • Like-for-like sell-out faldt 5% år-over-år (Q3: fald på 4% år-over-år)

Makroøkonomiske udfordringer påvirkede resultaterne i 3. kvartal i alle regioner. Asien-regionen faldt dog mere end forventet, drevet af et fald i Kinas omsætning på 65% år-over-år

Selskabet justerer sine forventninger således:

 • Omsætningsvækst i lokale valutaer:
-9% til -3%
(Tidligere i den nedre ende af -4% til 5%)
 • EBIT-margin før særlige poster:
-4% til -1%
(Tidligere i den nedre ende af -2% til 3%)
 • Frie pengestrømme:
DKK -100m til DKK 0m
(Tidligere i den lavere ende af DKK -50m. til DKK 100m.)

Som kommunikeret i rapporten for 1. halvår 2022/23 er forventingerne behæftet med usædvanlig stor usikkerhed på grund af høj inflation, stigende renter og krigen i Ukraine.

Forventningerne er endvidere underlagt følgende forudsætninger:

 • Forbedrede markedsforhold i Kina i løbet af 4. kvartal, men i et langsommere tempo end oprindeligt forventet
 • Lancering af tre eller flere produktinnovationer, som tidligere kommunikeret, i resten af regnskabsåret
 • Ingen påvirkning af produkttilgængeligheden som følge af geopolitiske ændringer eller COVID-19-relaterede nedlukninger
 • Ingen større COVID-19-relaterede nedlukninger i resten af regnskabsåret
 • Valutakurser over for DKK, herunder især USD, CNY og EUR, samlet set på linje med de nuværende valutakursniveauer

Selskabet offentliggør sit kvartalsregnskab for 9M 2022/23 den 13. april 2023 som planlagt.

For yderligere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting        
Director, Investor Relations        
Telefon: +45 4153 7303        

Jens Gamborg
Head of Global Sustainability & Communications
Telefon: +45 2496 9371

Vedhæftet fil


Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122