Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

August 20, 2020 at 1:46 PM EDT
Understøttende Materialer:

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter.

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2019/20 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog, at der ikke skulle udbetales udbytte.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag, som blev godkendt af generalforsamlingen:

 • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
 • Ændring af selskabets vederlagspolitik.
 • Ændring af aktiernes pålydende værdi fra DKK 0,1 til DKK 5 eller multipla heraf samt konsekvensændring af vedtægterne således at hver aktie på DKK 5 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.
 • Ændring af bestemmelsen i vedtægterne om ejerbogsadministration.
 • Ændring af dagsordenen for selskabets ordinære generalforsamlinger, hvorved selskabets vederlagsrapport årligt tages til vejledende afstemning.
 • Ændring af vedtægternes bestemmelse om vederlagspolitikken.
 • Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at lade selskabet erhverve egne i aktier i tiden indtil 19. august 2021 for op til i alt 10% af selskabets aktiekapital på tidspunktet for bemyndigelsen.
 • Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 61.386.043,50 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i tiden indtil 19. august 2021.
 • Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 61.386.043,50 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i tiden indtil 19. august 2021.
 • Beslutning om at selskabets bestyrelse ikke kan træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt kr. 61.386.043,50.
 • Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at foretage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med ændringer i kapitalforholdene.

Bestyrelsesmedlemmerne Juha Christen Christensen, Jesper Jarlbæk, Anders Colding Friis, Tuula Rytilä og M. Claire Chung blev genvalgt til bestyrelsen. Albert Bensoussan blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
                                                                                                                         
Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Juha Christen Christensen som Formand og med Albert Bensoussan som Næstformand for selskabet.

Juha Christen Christensen                                            Kristian Teär
Formand for bestyrelsen                                                CEO

For yderligere information:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Telefon: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Telefon: +45 2496 9371

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122