Press Releases

Ledende medarbejderes transaktioner

August 23, 2023 at 8:37 AM EDT

Som led i gennemførelsen af Bang & Olufsen A/S’ langsigtede aktiebaserede incitamentsprogrammer har visse ledende medarbejdere erhvervet aktier i Bang & Olufsen A/S, som er optjent under programmerne. I forbindelse hermed har Bang & Olufsen A/S modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Bang & Olufsen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Bang & Olufsen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.

Se venligst vedhæftede fil for detaljer.

For mere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting
Investor Relations
Tlf: +45 4153 7303

Jens Gamborg
Global sustainability and Communications
Tlf: +45 2496 9371

Vedhæftet fil

Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122