Press Releases

ang & Olufsen a/s restrukturerer AV-forretningen og bekræfter forventningerne til årets resultat på baggrund af stærk vækst i tredje kvartal

March 12, 2015 at 9:00 AM CET

Struer, 2015-03-12 10:05 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 14.25

 

Som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 14.23 har bestyrelsen og direktionen iværksat en analyse for at identificere strategiske og strukturelle muligheder for at øge skala og yderligere reducere kompleksiteten. På baggrund af den igangværende strategiske analyse har bestyrelsen og direktionen besluttet at tage nogle væsentlige skridt for at reducere omkostningsbasen, særligt i AV-forretningen.

Reduceret kompleksitet og øget fleksibilitet i AV-forretningen

Reduktionen af omkostningerne sker som en konsekvens af selskabets kontinuerlige fokus på at anvende teknologipartnerskaber og -platforme, en mere strømlinet innovationsproces og den løbende optimering af supply-chain og produktions-footprint. Ændringerne vil resultere i en mere lean organisation og en simplere organisationsstruktur.

Ændringerne medfører en reduktion på ca. 125 fuldtidsansatte, hvoraf hovedparten er i AV-forretningsområdet. Restruktureringen forventes i fuldt omfang at medføre en besparelse på ca. 100 millioner kroner på årsbasis (ligeligt fordelt mellem kapacitetsomkostninger og en forbedret bruttomargin). Omstruktureringen forventes at medføre omkostninger af engangskarakter på 15–20 millioner kroner i fjerde kvartal af regnskabsåret 2014/15.

Foreløbige resultater for tredje kvartal af 2014/15 og forventninger til helåret 2014/15

På baggrund af en præliminær gennemgang offentliggør selskabet nu foreløbige resultater for tredje kvartal 2014/15. Omsætningen i tredje kvartal af regnskabsåret 2014/15 blev 800 millioner kroner svarende til en vækst på 19 procent i forhold til samme periode sidste år. Væksten var primært drevet af nye, innovative produkter i B2C-segmentet. Resultatet af primær drift (EBIT) forventes at være forbedret i forhold til tredje kvartal sidste år, men vil fortsat være negativ for kvartalet. Frie pengestrømme i kvartalet forventes at være positive.

Bortset fra omkostninger af engangskarakter på 15-20 millioner kroner, er forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2014/15 uændrede, sammenlignet med forventningerne i selskabsmeddelelse nr. 14.24, offentliggjort den 19 januar 2015 (Halvårsmeddelelse for 2014/15).

De endelige resultater for tredje kvartal af regnskabsåret 2014/15 forventes at blive offentliggjort den 16. april 2015.

 

 

Ole G. Andersen                                  Tue Mantoni

Bestyrelsesformand                             Adm. direktør

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Investorer:       Claus Højmark Jensen, tlf.: +45 2325 1067

Presse:             Jan Helleskov, tlf.: +45 5164 5375

 

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122