Press Releases

Bang & Olufsen årsregnskab 2020/21: Bang & Olufsen igen profitable og første fase af turnaround gennemført

July 7, 2021 at 2:23 AM EDT

Omsætningen steg med 31% i lokale valutaer til DKK 2.629m. EBIT før særlige poster var DKK 38m, svarende til en margin på 1,4%. Dette var en forbedring på 16,4pp sammenlignet med 2019/20. De frie pengestrømme var DKK 119m, som var drevet af omsætningsvækst og lavere nettoarbejdskapital.

Den forbedrede finansielle performance var et resultat af stærk strategieksekvering understøttet af højere efterspørgsel efter elektronikprodukter til hjemmet. Forbedringerne blev delvist opvejet af de fortsatte negative effekter af pandemien. Flere markeder oplevede nye nedlukninger, og den globale knaphed på elektroniske komponenter førte til leverancemangel og deraf følgende højere produktions- og logistikomkostninger.

Adm. direktør Kristian Teär udtaler:

“Vi glæder os over de fremskridt, vi har gjort i år, og at vi har gennemført første fase af vores turnaround. Vi leverede tocifret vækst, gjorde Bang & Olufsen profitabelt igen og forbedrede vores likviditetsposition. Dette er en stor præstation, og resultatet af vores passionerede kollegaer og partneres hårde arbejde. På trods af de mange pandemirelaterede udfordringer de har stået overfor, har de eksekveret ihærdigt på vores strategi, og jeg vil gerne sige en stor tak til dem alle.”

“Vores finansielle resultater for 2020/21 viser, at vores strategi virker. Vi reducerede vores omkostningsbase, forbedrede salg og marketing og styrkede vores digitale kompetencer og platforme. Samtidig har vi med lanceringen af 14 nye produkter i det seneste år skabt en langt stærkere produktportefølje. Alt i alt, går vi ind i anden fase af vores strategi i en styrket position.”

“I 2021/22 vil vi fastholde vores nuværende strategiske retning. Vi vil fortsætte med at fokusere på otte kernemarkeder, investere i produktudvikling, opgradere vores økosystem af forbundne produkter og styrke vores salgs og marketing lokalt. Vi forventer at levere tocifret omsætningsvækst og forbedre vores lønsomhed. Vi forventer dog imidlertid også, at usikkerheden relateret til den globale knaphed på komponenter vil fortsætte gennem hele finansåret.”

Finansielle highlights for 2020/21

 • Omsætningen steg med 31% i lokale valutaer, primært drevet af produktsalg.
 • Alle produktkategorier bidrog til stigningen i produktsalget og alle tre regioner opnåede solide vækstrater. Produktsalget i EMEA, Americas og Asien steg med henholdsvis 27%, 42% og 43% i lokale valutaer.
 • Samtlige nøglesalgskanaler opnåede vækst sammenlignet med sidste år. Monobrandkanalen bidrog mest til den absolutte vækst.
 • Bruttomarginen var 43,3%, hvilket var 2,2pp højere end sidste år. Stigningen var drevet af bruttomarginen fra produktsalg, som voksede med 4,1pp til 37,3%. Forbedringen var drevet af både højere produktmarginer og en favorabel flytning af produktmix hen imod Staged og Flexible Living.
 • Højere komponent- og logistikomkostninger påvirkede bruttomarginen negativt.
 • EBIT før specielle poster var DKK 38m, svarende til en margin på 1,4%
  (2019/20: -15,0%). Stigningen var drevet af øget salg og et højere bruttoresultat.
 • De frie pengestrømme var DKK 119m (2019/20: DKK -234m). Stigningen i forhold til sidste år var drevet af højere driftsoverskud og udviklingen i arbejdskapital, delvis modvirket af højere investeringer.
 • Den tilgængelige likviditet var DKK 593m. Dette udgjorde en stigning på DKK 378m i forhold til 2019/20 drevet af fortegningsemissionen gennemført i juli 2020 og resultatudviklingen i 2020/21.

Finansielle highlights, Q4 2020/21

 • Omsætningen var DKK 776m (Q4 2019/20: DKK 377m), svarende til en stigning på 106,1% (109% i lokale valutaer).
 • Bruttomarginen var 41,1%, hvilket var 1,7pp højere end sidste år. Stigningen var drevet af bruttomarginen fra produktsalget, som steg med 5,8pp til 36,1% drevet af samtlige produktkategorier. Højere komponent- og logistikomkostninger påvirkede bruttomarginen negativt med ca. 5,5pp.
 • EBIT før særlige poster var DKK 15m, svarende til en margin på 1,9% (Q4 19/20: -30,0%). Marginforbedringen var drevet af højere omsætning og forbedret bruttomargin.
 • EBIT var DKK 7m (Q4 19/20: DKK -140m), svarende til en EBIT-margin på 0,9% (Q4 19/20: -37,1%).
 • De frie pengestrømme var DKK 34m (Q4 2019/20: DKK -99m).

Stategiske initiativer
Resultatudviklingen i 2020/21 understreger, at strategien virker til trods for komponentknaphed og tvungne butiksnedlukninger.

 • Med den fortsatte implementering af omkostningsreduktionsprogrammet realiserede selskabet run rate-besparelser på DKK 202m, hvilket oversteg målsætningen om årlige besparelser på DKK 175m fra 2021/22.
 • De seks europæiske kernemarkeder leverede en vækst på 25% i lokale valutaer. Lokale teams blev styrket med kanal-specifikke ressourcer. Monobrand-, multibrand- og onlinekanalerne bidrog alle til væksten.
 • De to asiatiske kernemarkeder leverede en vækst på 50% i lokale valutaer i forhold til sidste år. Det lokale ledelsesteam blev styrket med nye ledere og medarbejdere med erfaring i digitalisering, marketing og distribution. Efterspørgslen bevægede sig hen imod Staged and Flexible Living.
 • Produktporteføljen blev styrket med 14 produktlanceringer inden for alle produktkategorier. Eksisterende produkter blev forbedret gennem opgradering af software.
 • Selskabet fortsatte med at eksekvere på vigtige digitale initiativer. Disse initiativer leverede vækst på 71% i selskabets e-handelskanal.

Forventninger
Selskabet forventer at opnå tocifret omsætningsvækst drevet af fortsat investering i efterspørgselsskabelse og yderligere styrkelse af produktporteføljen. Selskabet forventer derudover at forbedre lønsomheden og levere positive frie pengestrømme samtidig med at fokus på at opbygge robusthed fastholdes. Selskabets forventninger til regnskabsåret 2021/22 er som følger:

 • Omsætning:
DKK 2,9mia til DKK 3,1mia
 • EBIT-margin før særlige poster:
2-4%
 • Frie pengestrømme:
DKK 0m til DKK 100m

Forventningerne er baseret på en række forudsætninger beskrevet i årsrapporten og er fortsat underlagt stor usikkerhed på grund af COVID-19.

Webcast for analytikere og investorer
Selskabet vil den 7. juli 2021 afholde en webcast kl. 10:00 CEST, hvor resultatudviklingen for regnskabsåret 2020/21 vil blive præsenteret.

Webcasten kan tilgås via https://streams.eventcdn.net/bo/q4annual-report-20202021/

For at deltage i Q&A kan følgende telefonnumre anvendes:
DK: +45 7872 3251
UK: +44 333 300 9030
US: +1 646 722 4956

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Investor Relations
Tlf.: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Group Communications
Tlf.: +45 2496 9371

Vedhæftede filer


Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122