Press Releases

Bang & Olufsen a/s' CEO, CFO og COO deltager i Matching Shares Program

November 3, 2014 at 9:00 AM CET

Struer, 2014-11-03 12:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 14.21

Der henvises til selskabsmeddelelse nr. 14.09, hvoraf det fremgår, at generalforsamlingen i Bang & Olufsen a/s den 10. september 2014 vedtog at ændre selskabets "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning".

I henhold til de Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning har Bang & Olufsen a/s indgået en Matching Shares Aftale med henholdsvis CEO Tue Mantoni, CFO Anders Aakær Jensen og COO Stefan Kenth Persson.

  •  Tue Mantoni deltager i Matching Shares Programmet med 21.965 stk. aktier, som Tue Mantoni har overført fra sin eksisterende beholdning af aktier i selskabet 
  •  Anders Aakær Jensen deltager i Matching Shares Programmet med 7.200 stk. aktier, som Anders Aakær Jensen har erhvervet i det handelsvindue, der følger af offentliggørelse af selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2014/15
  • Stefan Kenth Persson deltager i Matching Shares Programmet med 3.000 stk. aktier, som Stefan Kenth Persson har erhvervet i det handelsvindue, der følger af offentliggørelse af selskabets delårsrapport for 1. kvartal 2014/15  

Hver aktie under Matching Shares Programmet giver de deltagende medlemmer ret til at modtage 1-4 aktier i selskabet (Matching Shares), forudsat at visse betingelser er opfyldt.

Den teoretiske markedsværdi af ledelsesmedlemmernes deltagelse i Matching Shares Programmet er estimeret til at udgøre et beløb på maksimalt kr. 1.896.000.

De Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning findes på selskabets hjemmeside, http://www.bang-olufsen.com/da/investors/company-information.

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Investor Relations Manager, Claus Højmark Jensen, telefon +45 9684 1251

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk