Press Releases

Bang & Olufsen - delårsrapport for 2. kvartal 2023/24: Stærk bruttomargin bidrog til positiv indtjening i 2. kvartal trods lavere omsætning

January 10, 2024 at 1:58 AM EST

Bang & Olufsen forbedrede sin bruttomargin markant med 9 procentpoint i regnskabsårets 2. kvartal (september til november) og leverede positiv indtjening trods et fald i omsætningen i forhold til året før.

Kundeefterspørgslen var stabil i kvartalet, hvor like-for-like sell-out steg med 2%. Dog faldt koncernens samlede omsætning med 18,5% (-16% i lokal valuta). Negativ vækst var forventet for Q2, særligt som følge af den succesfulde lancering af soundbaren Beosound Theatre sidste år. Samtidig var omsætningen påvirket af virksomhedens beslutning om at trække sig ud af en række multibrand-forretninger som led i den strategiske transition. De prisforhøjelser, der var annonceret til 1. september 2023, gjorde også, at en del af omsætningen blev rykket frem til 1. kvartal. Endelig var salget påvirket af, at normalisering af den kinesiske økonomi går langsommere end forventet.

Bruttomarginen steg til 53,1% fra 44,4% året før. Den markante forbedring skyldtes en normalisering af komponent- og logistikomkostningerne, prisforhøjelser samt en positiv ændring i kanal- og produktmikset. Den øgede bruttomargin bidrog til den positive indtjening på trods af det lavere omsætningsniveau. EBIT før særlige poster udgjorde DKK 21 mio. (2. kvt. 22/23: DKK 14 mio.), svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 3,0%, der var en forbedring på 1,4%-point i forhold til 2. kvartal sidste år.

CEO Kristian Teär udtaler:

“Vi er glade for at kunne rapportere endnu et kvartal med en forbedret bruttomargin og positiv indtjening. Vi leverede en rekordhøj bruttomargin, og det var tredje kvartal i træk med en bruttomargin på over 50%. Dette viser, at vi skaber en mere robust virksomhed og har fremdrift med nøgleprioriteter i tråd med vores strategi. Vi er dog ikke tilfredse med omsætningsudviklingen i kvartalet. Salget var påvirket af en række faktorer, som f.eks. at normaliseringen af den kinesisk økonomi går langsommere end forventet, samt vores beslutning om at trække os ud af multibrand-forretninger for at understøtte vores strategi og skabe mere bæredygtig vækst i fremtiden.”

”Vi har for nylig åbnet nye flagskibsbutikker i New York og London som en del af vores Win City-koncept, og B&O brandede butikker fortsætter med at være vores bedst performende kanaler. Vores stærke brand, produktportefølje og brandede detailnetværk giver os mulighed for at levere luksusoplevelser til vores kunder. Vi vil fortsætte med at investere i disse områder sammen med vores partnere. Der er fortsat høj usikkerhed, og vi vil, som tidligere kommunikeret, være forsigtige med vores investeringer. ”

Finansielle highlights, 2. kvartal 2023/24

 • Omsætningen faldt med 18,5% (-16% i lokal valuta) i forhold til året før. EMEA faldt med 14,5% (-15% i lokal valuta), Americas oplevede en tilbagegang på 31,3% (-27% i lokal valuta), mens APAC faldt med 15,0% (10% i lokal valuta).
 • Brand partnering & other activities faldt med 28,8% (-26% i lokal valuta), hovedsageligt på grund af en omsætningstilbagegang inden for bilindustrien som følge af strejker på bilfabrikker i USA.
 • Like-for-like sell-out voksede med 2%. I APAC steg sell-out med 8%, drevet af 17% sell-out-vækst i Kina, mens EMEA faldt med 1%, og sell-out i Americas faldt med 6%.
 • Bruttomarginen udgjorde 53,1%, en stigning på 8,7%-point i forhold til 2. kvartal sidste år, takket være normaliseringen af komponent- og logistikomkostningerne. Samtidig var marginen positivt påvirket af forbedrede marginer på tværs af regioner og produktkategorier bl.a. som følge af prisforhøjelser.
 • EBIT før særlige poster blev DKK 21 mio. (2. kvt. 22/23: DKK 14 mio.), svarende til en EBIT-margin før særlige poster på 3,0% mod 1,6% i 2. kvartal sidste år.
 • Det frie cash flow blev forbedret med DKK 23 mio. til DKK 24 mio. (2. kvt. 22/23: DKK 1 mio.).

Strategiske highlights, 2. kvartal 2023/24

 • Bang & Olufsen lancerede to produktnyheder, Beolab 8 og Beosound Bollard, som begge skal være med til at sikre et bredere produktudbud. Desuden lanceredes Beosound A5 i en Spaced Aluminium-udgave, som supplerer de eksisterende modeller, Nordic Weave og Dark Oak.
 • Selskabet fortsatte desuden med at implementere strukturelle ændringer i salgskanalerne med henblik på at understøtte og styrke de brandede kanaler, samt at mindske tilstedeværelsen i multibrand- og eTail-salgskanalerne, som ikke er i tråd med virksomhedens luksuspositionering.
 • Win City-konceptet for London, Paris og New York fortsatte med at levere resultater. Win London havde en sell-out-vækst på 13% takket være de virksomhedsejede butikker, og både Harrods og Selfridges leverede deres bedste kvartal nogensinde. Medio december åbnede selskabet sin første brandede flagskibsbutik på i London på New Bond Street. Paris leverede sell-out-vækst på 2%. Den virksomhedsejede butik leverede tocifret sell-out vækst, mens monobrand-salgskanalen oplevede en tilbagegang. Win New York oplevede en tilbagegang i sell-out på 10%. I kvartalet var forretningen påvirket af, at en af de to virksomhedsejede butikker holdt lukket i en tredjedel af perioden som led i en flytte- og opgraderingsproces. Den virksomhedsejede butik i New York, som ikke var påvirket af lukkeperioden, rapporterede tocifret vækst.
 • Kundebasen voksede med 5%, og antallet af kunder med to eller flere Bang & Olufsen-produkter steg med 2% i forhold til året før.

Forventninger 2023/24
Bang & Olufsen fastholder forventningerne til regnskabsåret 2023/24. Dog forventer selskabet nu en omsætningsvækst og fri pengestrøm i den nedre end af det tidligere udmeldte interval som følge af en lavere end forventet omsætning i APAC samt en forsinket produktlancering. Forventningen til EBIT-marginen før særlige poster fastholdes. Forventningerne er som følger:

 • Omsætningsvækst (i lokal valuta):
0% til 9%

 • EBIT-margin før særlige poster:
0% til 6%
 • Frit cash flow (DKK mio.)
-50 til 100

Forventningerne for 2023/24 er behæftet med usikkerhed relateret til forbrugertilliden fra virkningerne af et højinflationsmiljø, et højt renteniveau, krigen i Ukraine og genopretningen af den kinesiske økonomi.

Telekonference for analytikere og investorer
Selskabet afholder en webcast den 10. januar 2024 kl. 10:00 dansk tid, hvor resultatudvikling for Q2 2023/24 vil blive præsenteret.

Webcastet kan tilgås via https://bangolufsen.eventcdn.net/events/interim-report-q2

For at deltage i Q&A kan følgende telefonnumre anvendes:
Danmark: +45 7876 8490
Storbritannien: +44 203 769 6819
USA: +1 646 787 0157
Pinkode for alle, der ringer ind: 193621

For yderligere oplysninger, kontakt venligst

Cristina Rønde Hefting
Investor Relations
Tlf.: +45 4153 7303

Jens Bjørnkjær Gamborg
Global Sustainability and Communication
Tlf.: +45 2496 9371

Vedhæftede filer


Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122