Press Releases

Bang & Olufsen: Delårsrapport for Q1 2020/21

October 1, 2020 at 2:02 AM EDT
Understøttende Materialer:

Bang & Olufsen leverede en tocifret vækst i første kvartal og gjorde gode fremskridt på strategieksekveringen i kvartalet. Dette var den første rapporterede omsætningsvækst siden Q1 2018/19. COVID-19 fortsatte med at påvirke virksomheden og den globale forbrugeradfærd, og Bang & Olufsen oplevede øget efterspørgsel efter TV og lydprodukter til hjemmet. Omsætningen steg med 10,3% (11% i lokal valuta) til DKK 462 mio., og EBIT-marginen før særlige poster var -8,5%, hvilket var 22,3 procent bedre end sidste år. De frie pengestrømme var DKK -62 mio., og koncernens likviditetsposition var DKK 497 mio., forbedret gennem aktieemissionen som blev afsluttet i juli. Forventningerne til 2020/21 fastholdes.

CEO Kristian Teär udtaler:

“Vores tocifrede vækst i første kvartal var primært drevet af en positiv udvikling i monobrandkanalen i vores fokusmarkeder og nye produktlanceringer.” siger adm. direktør, Kristian Teär. ”I en tid med stor usikkerhed er det finansielle resultat et udtryk for solid strategieksekvering af hele organisationen og styrken af vores brede portfolio af innovative produkter, der gjorde os i stand til at tilpasse os den ændrede forbrugeradfærd, vi så i kvartalet. Uforsigeligheden forårsaget af COVID-19 fortsætter, og vi har stort arbejde foran os i forhold til at eksekvere på vores strategi og skabe en lønsom forretning. Men vi er tilfredse med den fremgang, vi leverede i første kvartal, og fastholder vores forventninger til året.”

”Trods negative frie pengestrømme på DKK 62 millioner, så vi en markant forbedring sammenlignet med sidste år, og vi har i dag en likviditetsposition på DKK 497 million efter aktieemissionen i juli,” siger Kristian Teär. ”Vores indsats for at styrke vores omkostningsfokus fortsatte i første kvartal. Vi realiserede DKK 31 millioner i besparelser som led i vores omkostningsprogram, og vi er godt på vej til at levere på målsætningen om en årlig besparelse på DKK 175 millioner ved fuld implementering i 2021/22.”

Finansielle highlights for Q1 2020/21

  • Bang & Olufsen opnåede tocifret vækst i kvartalet. Det er første gang siden Q1 2018/19, at virksomheden leverede en omsætningsvækst i forhold til året før.
  • Den finansielle udvikling blev drevet af god fremdrift med strategieksekveringen samt effekter fra COVID-19.
  • Virksomheden oplevede højere efterspørgsel efter TV og lydprodukter til hjemmet samt højere sell-out i forhold til Q1 sidste år, især fra monobrand-kanalen.
  • Omsætningen var DKK 462 mio., hvilket var en stigning på 10,3% i forhold til året før (11% i lokal valuta).
  • Bruttomarginen var 42,8%, hvilket var 6,1 procentpoint højere end sidste år, og afspejler den højere omsætning og et ændret produktmix.
  • EBIT blev DKK -41 mio. (Q1 19/20: DKK -129 mio.) svarende til en EBIT-margin på ‑9,0% (Q1 19/20: -30,8%). Forbedringen i forhold til sidste år var drevet af højere omsætning, bedre bruttomargin og lavere kapacitetsomkostninger. Eksklusive særlige poster på DKK 2 mio. var EBIT-marginen -8,5%.
  • Periodens resultat blev et underskud på DKK 49 mio. mod et underskud på DKK 106 mio. sidste år.
  • De frie pengestrømme var DKK -62 mio. (Q1 20/20: DKK -206 mio.) understøttet af en reduktion i forfaldne tilgodehavender og fortsat statsstøtte til moms og skattebetalinger.
  • Likviditetspositionen steg til DKK 497 mio. fra DKK 215 mio. ved udgangen af ​​Q4 2019/20, hvilket afspejler den gennemførte fortegningsemission med DKK 357 mio. i nettoprovenu.

       
Opfølgning på strategiske initiativer
Bang & Olufsen gjorde gode fremskridt med gennemførelsen af strategien i Q1.

·Fremdriften på omkostningsprogrammet var som planlagt, og besparelserne i Q1 udgjorde DKK 31 mio.
·I de seks kernemarkeder i Europa var fokus på at forbedre performance i monobrand-kanalen. Sell-out fra monobrandsbutikker i kernemarkederne var højere end ikke-kernemarkeder. Inden for multibrand var ansættelsen af nye medarbejdere med kanalspecifikke kompetencer en nøgleprioritet, som forventes at forbedre performance i de kommende kvartaler.
·Tre nye produkter blev lanceret i Q1, og selskabet planlægger stadig at lancere mere end ti nye og opgraderede produkter i det aktuelle regnskabsår. Produktlanceringerne blev understøttet af markedsføringsaktivering rettet mod de forbrugersegmenter, der er defineret i strategien.
·I august 2020 blev det meddelt, at Bang & Olufsen og Verizon i USA er gået sammen om at tilbyde et udvalg af Bang & Olufsens produkter til Verizons kunder.
       
Forventninger
Selskabet fastholder forventningerne til 2020/21.

Omsætning:                            Ca. DKK 2,2 mia. (uændret)
EBIT før særlige poster:          Ca. DKK -100 mio. (uændret)
Frie pengestrømme:               Ca. DKK -200 mio. (uændret)

Forventningerne er behæftet med en høj usikkerhed som følge af COVID-19.

Webcast for analytikere og investorer
Selskabet vil den 1. oktober 2020 afholde en webcast kl.10:00 CEST, hvor den finansielle udvikling for Q1 2020/21 vil blive præsenteret.

Webcasten kan følges via dette link: https://bo.eventcdn.net/202010q1/

For at deltage i Q&A, kan følgende telefonnumre anvendes:
DK: +45 7872 3250
UK: +44 333 300 9266
US: +1 833 823 0589

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Tlf: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Tlf: +45 2496 9371

 

Vedhæftede filer

Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122