Press Releases

Bang & Olufsen frasælger ICEpower i en management buyout supporteret af Industri Udvikling

April 6, 2016 at 2:04 AM CEST

Som annonceret i selskabsmeddelelse 14.26 har Bang & Olufsen a/s ("Bang & Olufsen") iværksat en undersøgelse af fremtidige ejerskabsmuligheder for ICEpower a/s (“ICEpower”), i overensstemmelse med strategien om at reducere kompleksitet og fokusere på forretningen rettet mod forbrugere.

I dag har Bang & Olufsen underskrevet en aftale om at frasælge 100 procent af aktierne i ICEpower i en management buyout supporteret af Industri Udvikling. ICEpower vil fortsat levere class D lydsystemer til producenter af audioprodukter til professionelle og forbrugere, herunder Bang & Olufsen. Ledelsen i ICEpower og Industri Udvikling sigter mod at videreudvikle ICEpower og konsolidere selskabets førerposition på markedet for lydsystemer.

Historisk set har forretning relateret til brand licenser, herunder retten til at anvende Bang & Olufsen brandet på udvalgte produkter, fx indbygget lyd i bærbare computere og mobiltelefoner, udgjort en betydelig del af ICEpowers indtjening. Over de seneste 12 måneder, hvor licensforretning er blevet et fokusområde for Bang & Olufsen, er alle licensaktiviteter relateret til Bang & Olufsen brandet blevet overført til Bang & Olufsen.

Salgsværdien på gældfri basis der tilgår Bang & Olufsen er DKK 32 millioner og den frie cash flow effekt forventes at være DKK 23 millioner. Som en del af transaktionen er Bang & Olufsen berettiget til en potentiel earn-out betaling som afhænger af ICEpowers fremtidige udvikling. Som følge af transaktionen forventer Bang & Olufsen at bogføre et ikke-tilbagevendende regnskabsmæssigt tab på DKK 31 millioner i fjerde kvartal af finansåret 2015/16, som vil blive indregnet i ophørende forretning.

Frasalget har ikke indflydelse på de finansielle forventninger til 2015/16.

  

Ole Andersen                                          Tue Mantoni

Bestyrelsesformand                                 Adm. direktør

 

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Investorer: Claus Højmark Jensen, tlf: +45 9684 1251

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk