Press Releases

Bang & Olufsen A/S – Igangsættelse af aktietilbagekøbsprogram

September 3, 2018 at 9:00 AM CEST

I overensstemmelse med bemyndigelsen givet til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling den 23. august 2018 offentliggør Bang & Olufsen et aktietilbagekøbsprogram på 485 millioner DKK, som igangsættes i dag og afsluttes ikke senere end den 31. december 2019.

Formålet med programmet er at reducere selskabets aktiekapital og at afdække forpligtelser i henhold til aktiebaserede incitamentsprogrammer.

Aktietilbagekøbsprogrammet bliver gennemført i henhold til artikel 5 i forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug og den delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, også kaldet Safe Harbor reglerne. Bang & Olufsen har udnævnt Danske Bank til lead manager for programmet. Danske Bank vil, i henhold til separat aftale med Bang & Olufsen, opkøbe aktier inden for den tidsramme, der er defineret i denne meddelelse, og træffe handelsbeslutninger med hensyn til Bang & Olufsen aktier uafhængigt af og uden indflydelse fra Bang & Olufsen.

De følgende retningslinjer vil gælde for Bang & Olufsen’s aktietilbagekøbsprogram:

  • Det maksimale beløb, der kan købes aktier for under aktietilbagekøbsprogrammet, er begrænset til en total værdi af 485 millioner DKK, og et maksimum på 6.479.621 aktier kan erhverves under programmet. Virksomhedens køb af egne aktier under tilbagekøbsprogrammet må ikke på noget tidspunkt overstige 15 % af virksomhedens aktiekapital.
  • Aktier vil ikke blive købt til en højere kurs end den højeste af følgende: kursen på den sidste uafhængige handel og den højest foreliggende uafhængige tilbudskurs på det marked, hvor købet finder sted.
  • Det totale antal aktier, der må købes på en enkelt handelsdag, må ikke overstige 25 % af den gennemsnitlige daglige handelsvolumen i de foregående 20 handelsdage på Nasdaq Copenhagen.

Mindst en gang hver femte handelsdag vil Bang & Olufsen udsende en meddelelse med hensyn til transaktioner foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet.

På tidspunktet for igangsættelse af aktietilbagekøbsprogrammet besidder Bang & Olufsen A/S 109.990 egne aktier svarende til 0,3 % af den samlede aktiekapital.

For yderligere information, kontakt venligst: Sr. Director, Global Finance, Malene Richter Christensen, tlf.: 29741609.

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk