Press Releases

Bang & Olufsen a/s Koncernen Årsrapport 2013/14

August 13, 2014 at 1:59 AM EDT

”Bang & Olufsens omsætning blev 2.864 millioner DKK i regnskabsåret 2013/14, svarende til en stigning på 2 procent. EBIT i fjerde kvartal var 64 millioner DKK, hvilket resulterede i en EBIT for året på 3 millioner DKK. Udviklingen i løbet af kvartalet viste, at den strategiske transformationsindsats og fokuseret investering i innovation begynder at betale sig. Den stærke produktportefølje og det meget forbedrede forhandlernetværk giver en stærk platform for fremtidig vækst, nu hvor selskabet påbegynder den anden fase i strategien,” siger CEO Tue Mantoni.

 • Koncernens omsætning blev 801 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 mod en omsætning på 740 millioner DKK i samme periode sidste år, svarende til en stigning på 8 procent.
 • For B2C-forretningsområdet blev omsætningen 611 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 mod en omsætning på 582 millioner DKK i samme kvartal sidste år, svarende til en stigning på 5 procent. Europa steg med 4 procent sammenlignet med sidste år og fortsatte dermed trenden fra tredje kvartal. BRIK steg med 10 procent til 82 millioner DKK, Nordamerika faldt med 24 procent til 40 millioner DKK på grund af omstrukturering af forhandlernetværket, og Resten af verden var uændret sammenlignet med sidste år.
 • For B2B-forretningsområdet blev omsætningen 196 millioner DKK i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 mod en omsætning på 159 millioner DKK i samme kvartal sidste år, hvilket blev drevet af stærk vækst i Automotive såvel som i ICEpower, der voksede med henholdsvis 20 procent og 42 procent.
 • Koncernens bruttoavance i fjerde kvartal var 44,7 procent sammenlignet med 35,8 procent i samme kvartal sidste år. Den forbedrede bruttoavance i kvartalet var, ligesom i tredje kvartal, et resultat af højere avance på nye produkter i AV-segmentet såvel som produktsammensætningen i Automotive.Herudover påvirkedes bruttoavancen sidste år negativt af indirekte produktionsomkostninger som følge af reduktion af varelageret.
 • Kapacitetsomkostningerne var 295 millioner DKK i fjerde kvartal sammenlignet med 303 millioner DKK i samme kvartal sidste år.
 • Resultat af primær drift i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 var positive 64 millioner DKK sammenlignet med negative 38 millioner DKK i samme kvartal sidste år. Forbedringen blev primært drevet af en stigning i omsætningen og den betydeligt højere bruttoavance.
 • Koncernens nettoarbejdskapital steg til 657 millioner DKK ved udgangen af regnskabsåret 2013/14 sammenlignet med 557 millioner DKK ved udgangen af sidste år. Stigningen i nettoarbejdskapital i kvartalet skyldes normale stigninger i kundefordringer og lager relateret til produkter, som blev lanceret sent i kvartalet. Frie pengestrømme i kvartalet var negative med 73 millioner DKK sammenlignet med positive 59 millioner DKK i samme kvartal sidste år. Sidste år påvirkedes positivt af en nedgang i nettoarbejdskapital.
 • Regnskabsåret 2014/15 er det første år i anden fase af ”Leaner, Faster, Stronger”-strategien. Nøglefokus for den kommende strategiperiode vil være at sikre lønsom vækst for selskabet.
 • Omsætningsvæksten i 2014/15 forventes at overstige 5 procent og være følsom over for succesen af de mange nye produkter, der vil blive lanceret i løbet af det kommende år. Koncernbruttoavancen forventes at blive på niveau med regnskabsåret 2013/14. Bang & Olufsen forventer at øge distributions- og marketingomkostninger i regnskabsåret 2014/15. Dette bliver gjort samtidig med, at der fastholdes et højt niveau af investeringer i produktinnovation. Bang & Olufsen forventer en stigning i koncernens EBIT-margin sammenlignet med sidste regnskabsår.
 • Efter regnskabsårets udgang gennemførte Bang & Olufsen en kapitalforhøjelse via en acceleret bookbuilding-proces (se selskabsmeddelelse 14.02 fra 19. juni 2014). Kapitalforhøjelsen svarede til 3.927.042 aktier a nominelt DKK 10 og gav et nettoprovenu på 250 millioner DKK. Nettoprovenuet skal anvendes til at accelerere vækstplanen i anden fase af strategien.
 • Den 26. juni 2014 annoncerede Bang & Olufsen udnævnelsen af Stefan Persson som COO med virkning fra den 1. oktober 2014. Direktionen vil herefter bestå af CEO Tue Mantoni, CFO Anders Aakær Jensen, der begyndte hos Bang & Olufsen den 1. august 2014, og COO Stefan Persson.

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

CEO, Tue Mantoni, tlf.: +45 9684 5000

Investor, Claus Højmark Jensen, tlf.:+45 2325 1067

Presse, Jan Helleskov, tlf.:+45 5164 5375

Der afholdes webcast 13. august 2014 kl. 10.00 via www.bang-olufsen.dk.

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk