Press Releases

Bang & Olufsen offentliggør estimerede resultater for 2020/21: Tocifret vækst og positivt EBIT for finansåret

June 1, 2021 at 12:03 PM EDT
Understøttende Materialer:

Baseret på estimerede resultater for Q4 2020/21, der sluttede 31. maj 2021, offentliggør selskabet følgende estimater for finansåret 2020/21:

  • Omsætning
DKK 2,625 mia. til 2,675 mia.
(Tidligere forventninger DKK 2,3 mia. til 2,5 mia.)

  • EBIT før særlige poster
DKK 25m to 50m
(Tidligere forventninger DKK -50m til +25m)

  • Frie pengestrømme
DKK 115m to 125m
(Tidligere forventninger DKK 0m to +100m)

I Q4 fastholdt Bang & Olufsen selskabets vækstmomentum på tværs af alle regioner og styrkede produktporteføljen yderligere med fem nye produkter. Selskabet lykkedes med at forbedre produkttilgængeligheden i kvartalet, hvilket bidrog til højere end forventet omsætning, EBIT før særlige poster og frie pengestrømme.

Omsætningsvæksten var dog stadig negativt påvirket af begrænsninger på leverancer relateret til komponentmangel som konsekvens af COVID-19. Som forventet, medførte pandemien også højere komponent- og logistikomkostninger, som påvirkede lønsomheden negativt i kvartalet. Selskabet arbejder fortsat ihærdigt med at sikre komponenter og tilgængeligheden af produkter.

Adm. direktør, Kristian Teär:

“Jeg er tilfreds med, at vi har leveret tocifret vækst og igen gjort Bang & Olufsen profitabelt. Dette er en vigtig milepæl for os, og jeg er stolt over, at vi har opnået dette blot et år efter, vi lancerede vores strategi og begyndte vores turnaround. Jeg skylder en stor tak til mine mange passionerede kollegaer og partnere for deres fantastiske indsats i et år præget af stor usikkerhed og mange udfordringer. Dette ville ikke have været muligt uden deres hårde arbejde.”

”Vi har gjort gode fremskridt i dette finansår. Vi har styrket vores organisation, accelereret vores digitale indsatser, bygget en stærk produktportefølje og øget kundeefterspørgsel på tværs af vores regioner gennem året. Vi fastholdt vores vækstmomentum i fjerde kvartal. Som mange andre selskaber var vi dog også udfordret af den globale komponentmangel i dette kvartal. Vi forventer ligeledes, at dette vil fortsætte ind i det næste finansår.”

Selskabet vil som planlagt offentliggøre årsregnskabet for 2020/21 den 7. juli 2021, hvilket vil indeholde finansielle forventninger for 2021/22.

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Investor Relations
Tlf: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Group Communications
Tlf: +45 2496 9371

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122