Press Releases

Bang & Olufsen a/s offentliggør foreløbige resultater for fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 på niveau med selskabets tidligere udmeldte forventninger

June 19, 2014 at 9:00 AM CEST

Struer, 2014-06-19 08:50 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 14.01

 

Foreløbige resultater for fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14

Bang & Olufsen a/s' ("Bang & Olufsen) omsætning i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 (1. marts 2014 til 31. maj 2014) blev 801 millioner DKK svarende til en vækst på 8,2 procent sammenlignet med det samme kvartal i regnskabsåret 2012/13.

Omsætningen i AV-segmentet blev 483 millioner DKK i fjerde kvartal sammenlignet med 470 millioner DKK i det samme kvartal i sidste regnskabsår svarende til en vækst på 2.9 procent. Omsætningen i AV-segmentet i fjerde kvartal af regnskabsåret blev genereret gennem Bang & Olufsens distributionsnetværk bestående af 692 B1/SiS butikker (ekskl. Sparkle Roll SiS) sammenlignet med 816 butikker ved udgangen af samme kvartal sidste år. Væksten i AV salget per butik androg således 21 procent i kvartalet. Modtagelsen af det nye TV, BeoVision Avant, lanceret 8. maj 2014, har været stærk, og foreløbige indikationer på kundernes efterspørgsel er lovende. BeoVision Avant har haft begrænset effekt på omsætningen i fjerde kvartal, da TV blev lanceret sent i kvartalet.

Omsætningen i B&O PLAY-segmentet blev 127 millioner DKK i fjerde kvartal sammenlignet med 113 millioner DKK i det samme kvartal i sidste regnskabsår svarende til en vækst på 12,4 procent. Særligt salg gennem tredjepartskanaler var stærkt og leverede en omsætning på 31 millioner DKK i fjerde kvartal, svarende til en vækst på 106 procent.

Automotive-segmentet leverede en omsætning på 169 millioner DKK i fjerde kvartal sammenlignet med 140 millioner DKK i det samme kvartal i sidste regnskabsår svarende til en vækst på 20,7 procent. Automotive-segmentet fortsætter med at vise solid vækst, drevet af nye bilmodeller fra samarbejdspartnere såvel som en højere take-rate.

Omsætningen i ICEpower blev 27 millioner DKK i fjerde kvartal sammenlignet med 19 millioner DKK i det samme kvartal i sidste regnskabsår svarende til en vækst på 42,1 procent.

Bang & Olufsens totale omsætning i regnskabsåret 2013/14 blev 2.864 millioner DKK sammenlignet med 2.814 millioner DKK i regnskabsåret 2012/13 svarende til en vækst på 1,8 procent.

Koncernens bruttomarginal var signifikant højere i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14 sammenlignet med bruttomarginalen i det samme kvartal i sidste regnskabsår.

Kombinationen af omsætningsvækst, forbedret bruttomarginal og stram omkostningsstyring medførte et stærkt resultat af primær drift (EBIT) i fjerde kvartal af regnskabsåret 2013/14. For hele regnskabsåret 2013/14 forventes EBIT således fortsat at være på et niveau omkring nul.

 

Foreløbige forventninger til regnskabsåret 2014/15

For AV-segmentet vil fokus være på at skabe et vækstmomentum baseret på den revitaliserede produktportefølje. Væksten for 2014/15 vil i høj grad afhænge af successen af den nyligt lancerede IWS højttalerserie, BeoVision Avant såvel som andre lanceringer i AV-segmentet i løbet af 2014/15.

Fokus for B&O PLAY-segmentet vil være på at accelerere nye produktlanceringer og udvide tredjepartsdistributionen, som tilsammen forventes at sikre vækst i regnskabsåret 2014/15.

Automotive forventes at fortsætte den stabile vækst, drevet af lanceringen af nye bilmodeller fra samarbejdspartnere samt højere take-rates.

Bang & Olufsen forventer en forbedret EBIT for koncernen i regnskabsåret 2014/15 sammenlignet med regnskabsåret 2013/14.

 

Leaner, Faster, Stronger-strategien

2014/15 bliver det første år i den anden fase i Leaner, Faster, Stronger-strategien. Med mange af selskabets historiske udfordringer løst i de forgangne tre år, vil målet for de kommende tre år være at accelerere væksten ved produkter, såsom BeoVision Avant og Immaculate Wireless Sound højttalerserien. Derudover vil selskabet fortsætte med at løfte selskabets innovationsniveau og tilpasningsevne, så selskabet kan tilpasse sig de hastigt forandrende markedsvilkår. Bang & Olufsen vil i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2013/14 præsentere detaljer for planen og målene for den næste fase af strategien.

 

Mulig styrkelse af kapitalgrundlag

Med reference til selskabsmeddelelse nr. 13.14 (11. april 2014) overvejer Bang & Olufsen stadig forskellige muligheder for styrkelse af selskabets kapitalgrundlag med henblik på at accelerere væksten gennem:

  • Øget investering i distribution og marketing samt revitaliseringen af Bang & Olufsen-brandet
  • Fastholde et højt niveau af forskning og udvikling for at vedblive med at styrke produktporteføljen
  • Stimulere væksten gennem andre initiativer så som udvidelse i USA og tredjepartsdistributionen af B&O PLAY

På denne baggrund har Bang & Olufsen besluttet at undersøge muligheden for at styrke kapitalgrundlaget ved en accelereret bookbuilding-proces i perioden frem til offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2013/14.

 

Årsrapporten

Bang & Olufsen forventer at offentliggøre årsrapporten for regnskabsåret 2013/14 onsdag den 13. august 2014.

 

Conference call

Bang & Olufsen afholder et conference call den 19. juni 2014 kl. 10:00.

Detaljer:

  • Danmark: +45 3544 5583
  • International: +44 203 194 0544

 

 

Bang & Olufsen a/s

 

Ole Andersen                                    Tue Mantoni

Bestyrelsesformand                          CEO

 

   

For yderligere information kontakt:

Tue Mantoni                                       Claus Højmark Jensen

CEO                                                   Investor Relations Manager

Tlf.: +45 96 84 50 00                      Tlf.: +45 23 25 10 67

 

Disclaimer

Meddelelsen er udarbejdet udelukkende på grundlag af oplysninger modtaget fra Bang & Olufsen og offentligt tilgængelige kilder på eller før datoen herfor og er ikke blevet selvstændigt bekræftet. Meddelelsen indeholder udelukkende summariske oplysninger, og der gives ingen oplysninger eller garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, vedrørende, og man bør ikke henholde sig til, rimeligheden, nøjagtigheden, rigtigheden eller fuldstændigheden af oplysningerne eller vurderingerne heri. Meddelelsen kan desuden indeholde udtalelser og illustrationer vedrørende risici, planer, mål, målsætninger, strategier, fremtidige begivenheder eller ydeevne samt underliggende forudsætninger og andre udtalelser, som ikke er udtalelser om historiske fakta. Denne meddelelse indeholder fremadrettede udtalelser om Bang & Olufsens økonomiske situation, driftsresultater og virksomhedsresultater. Alle udtalelser, som ikke er udtalelser om historiske fakta, er, eller kan anses for at være, fremadrettede udtalelser. Fremadrettede udtalelser er udtalelser om fremtidige forventninger baseret på ledelsens nuværende forventninger og forudsætninger og omfatter kendte og ukendte risici og usikkerheder, som kan medføre, at et faktisk resultat, en faktisk ydeevne eller begivenhed afviger væsentligt fra dem, som udtrykkeligt eller underforstået fremgår af disse udtalelser.

Fremadrettede udtalelser omfatter blandt andet udtalelser vedrørende Bang & Olufsens potentielle eksponering for markedsrisici samt udtalelser, som afspejler ledelsens forventninger, meninger, estimater, prognoser, fremskrivninger og forudsætninger. Der er en række faktorer, som kan påvirke Bang & Olufsens fremtidige drift, og som kan medføre væsentlige afvigelser i Bang & Olufsens resultater i forhold til de resultater, som fremgår af de fremadrettede udtalelser i denne meddelelse, herunder (blandt andet): (a) ændring i efterspørgslen på Bang & Olufsens produkter, (b) valuta- og renteudsving, (c) tab af markedsandel og brancherelateret konkurrence, (d) miljømæssige og fysiske risici, (e) lovgivningsmæssig, finansiel og reguleringsmæssig udvikling, herunder ændringer i skatte- og regnskabspolitikker, (f) økonomiske og finansielle markedsforhold i forskellige lande og regioner, (g) politiske risici, herunder risiko for ekspropriation og genforhandling af kontraktsvilkår med statslige enheder, samt forsinkelser eller fremskyndelse af godkendelse af projekter, (h) muligheden for at håndhæve patenter, (i) produktudviklingsrisici, (j) råvarepris, (k) kundekreditrisici, (l) udbud af komponenter fra leverandører og sælgere og (m) kundernes villighed og evne til at acceptere levering og installation af produkter og risikoens overgang.

Der tages udtrykkeligt forbehold for alle fremadrettede udtalelser indeholdt i denne meddelelse ved de forbehold, som er indeholdt i eller som der refereres til i denne meddelelse. Man bør ikke henholde sig til fremadrettede udtalelser. Øvrige faktorer, som kan påvirke fremtidige resultater, vil blive medtaget i Bang & Olufsens årsrapport for 2013/2014 og efterfølgende delrapporter, og der bør tages hensyn til disse faktorer.

Herudover og uden præjudice for erstatningsansvar for svig påtager Bang & Olufsen sig ikke erstatningsansvar, ansvar eller forpligtelser og vil heller ikke påtage sig erstatningsansvar, ansvar eller forpligtelser (hverken inden for kontrakt, uden for kontrakt eller andet) vedrørende disse forhold. En potentiel investor bør foretage sin egen undersøgelse af Bang & Olufsen og alle de afgivne oplysninger og opfordres til at søge professionel rådgivning om juridiske, økonomiske, skattemæssige og øvrige forhold vedrørende Bang & Olufsen og en eventuel disposition påtænkt heri.

Alle oplysninger og synspunkter indeholdt heri er ikke udtømmende og er baseret på finansielle, økonomiske, markedsmæssige og øvrige forhold gældende på datoen for meddelelsen og kan ændres uden varsel. Ingen er forpligtet til at opdatere eller ajourføre oplysninger indeholdt i meddelelsen ud over det, som er påkrævet i henhold til gældende lovgivning eller børsregler.

Meddelelsen udgør ikke og er ikke tiltænkt som en del af et tilbud, eller en opfordring til tilbud, til at købe, tegne eller sælge aktier i Bang & Olufsen eller andre værdipapirer. Meddelelsen eller dele heraf danner desuden ikke grundlag for, og kan ikke gøres gældende i forbindelse med, kontrakter, engagementer eller investeringsbeslutninger, og den udgør ikke nogen form for økonomisk vurdering eller anbefaling vedrørende Bang & Olufsens aktier eller øvrige værdipapirer. 

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk