Press Releases

Delårsrapport 3. kvartal 2013/14 (1. juni 2013 - 28. februar 2014)

April 11, 2014 at 9:00 AM CEST

Q3 HOVEDPUNKTER

“I tredje kvartal så vi tegn på forbedringer i vores europæiske forretning, hvilket blev drevet af stor efterspørgsel på vores nyligt lancerede højttalere i særdeleshed og AV-produkter i almindelighed. Med den vellykkede lancering af nye produkter og med en stærk pipeline af nye produkter i kommende kvartaler, tror vi, at forbedringerne i vores europæiske AV-forretning vil fortsætte. Vores Automotive forretning fortsatte på en sikker kurs, mens B&O PLAY omsætningen gik tilbage som følge af fokusering på AV-aktiviteter i B1-butikkerne og et for lavt niveau af nye produktlanceringer”, siger CEO Tue Mantoni.

 • Koncernens omsætning blev 675 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2013/14 mod en omsætning på 655 millioner DKK i samme periode sidste år.
 • For B2C-forretningsområdet blev omsætningen 528 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2013/14 mod en omsætning på 524 millioner DKK i samme periode sidste år. AV-segmentet voksede med 12 procent, mens B&O PLAY faldt med 25 procent. Samme kvartal sidste år var positivt påvirket af opbygning af varelager med 25 millioner DKK til dedikerede B&O PLAY shop-in-shops i Kina.
 • B2C-omsætningen i Europa steg med 17 procent i tredje kvartal sammenlignet med samme kvartal sidste år. B2C-omsætningen i BRIK-markeder faldt med 36 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år, der var påvirket af opbygning af varelager med 25 millioner DKK som nævnt ovenfor. Nordamerika faldt med 14 procent, og omsætningen i Resten af verden faldt med 22 procent.
 • For B2B-forretningsområdet blev omsætningen 152 millioner DKK i tredje kvartal af regnskabsåret 2013/14 sammenlignet med en omsætning på 131 millioner DKK i samme periode sidste år. Automotive voksede med 10 procent.
 • Koncernens bruttoavance i tredje kvartal af regnskabsåret 2013/14 var 42,7 procent sammenlignet med  34,9 procent i samme periode sidste år, og på niveau med 42,7 procent i andet kvartal af regnskabsåret 2013/14. Den lave bruttoavance i samme periode sidste år var overvejende relateret til en negativ effekt fra indirekte produktionsomkostninger på grund af reduktion af lagerbeholdninger. Den forbedrede bruttoavance er også et resultat af højere avancer på nye produkter i AV og B&O PLAY segmenterne.
 • Kapacitetsomkostningerne var 315 millioner DKK i tredje kvartal sammenlignet med 343 millioner DKK i tredje kvartal sidste år. Distributions- og marketingomkostninger er steget med 6 millioner DKK sammenlignet med samme kvartal sidste år på grund af øgede markedsføringsaktiviteter og overtagelse af distributionen i Kina. Udviklingsomkostningerne faldt med 22 millioner DKK sammenlignet med samme kvartal sidste år, men var på niveau med de foregående kvartaler.
 • Administrationsomkostninger påvirkedes positivt af en særlig post på 11 millioner DKK som vedrører en salg- og leaseback transaktion af grunde og produktionsanlæg der tidligere var ejet af Bang & Olufsen s.r.o. i Tjekkiet.
 • Resultat af primær drift i tredje kvartal af regnskabsåret 2013/14 var negative 28 millioner DKK sammenlignet med negative 114 millioner DKK i samme kvartal sidste år.
 • Koncernens nettoarbejdskapital var 560 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal af regnskabsåret 2013 /14 sammenlignet med 708 millioner DKK ved udgangen af tredje kvartal sidste år og 630 millioner DKK ved udgangen af andet kvartal af regnskabsåret 2013/14.
 • Frie pengestrømme i tredje kvartal var 94 millioner DKK sammenlignet med 92 millioner DKK i samme periode sidste år. De frie pengestrømme påvirkedes positivt af salget af grunde og produktionsanlæg ejet af Bang & Olufsen s.r.o. i Tjekkiet med 79 millioner DKK. Samme periode sidste år påvirkedes positivt af en stor reduktion i nettoarbejdskapitalen.
 • For året til dato, de første ni måneder af regnskabsåret 2013/14, blev koncernens totale omsætning 2.063 millioner DKK mod 2.074 millioner DKK sidste år, hvilket svarer til en nedgang på 1 procent. Resultat af primær drift for de første ni måneder af regnskabsåret 2013/14 blev negative 61 millioner DKK mod negative 149 millioner DKK sidste år. Frie pengestrømme i de første ni måneder af regnskabsåret 2013/14 var negative 28 millioner DKK mod negative 261 millioner DKK sidste år.
 • I løbet af tredje kvartal opsagde Executive Vice President og CFO Henning Bejer Beck sin stilling hos Bang & Olufsen a/s. Han fortsætter i sin stilling hos Bang & Olufsen indtil udgangen af juli 2014. Rekrutteringen af en ny CFO er påbegyndt.
 • Koncernens forventninger til regnskabsåret 2013/14 er uændrede.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

CEO, Tue Mantoni, tlf.: +45 9684 5000

CFO, Henning Bejer Beck, tlf.: +45 9684 5000

Investor, Claus Højmark Jensen, tlf.: +45 2325 1067

Der afholdes webcast 11. april 2014 kl. 10.00 via www.bang-olufsen.dk

 

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122