Press Releases

Dialog vedrørende en potentiel offentliggørelse af et købstilbud er ophørt

April 15, 2016 at 9:00 AM CEST

Struer, 2016-04-15 15:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 15.16

Som beskrevet i selskabsmeddelelse 15.07 fra 26. november 2015, havde Bang & Olufsen A/S (”Bang & Olufsen” eller ”Selskabet”) på daværende tidspunkt modtaget visse indledende henvendelser vedrørende en potentiel offentliggørelse af et købstilbud på Selskabet.

Som nævnt i selskabsmeddelelse 15.09 fra 18. marts 2016 har dialogen stået på med én potentiel byder, og der har fortsat været usikkerhed for udfaldet af diskussionerne.

I sin meddelelse fra 22. marts 2016 annoncerede Sparkle Roll Group Limited ("Sparkle Roll"), at de var i dialog med Bang & Olufsen vedrørende et potentielt købstilbud. I sin efterfølgende meddelelse fra 7. april 2016 annoncerede Sparkle Roll, at de havde købt 5.665.192 aktier i Bang & Olufsen fra Delta Lloyd. I samme meddelelse bekendtgjorde Sparkle Roll, at de muligvis i fremtiden vil søge at opnå et majoritetsejerskab i Bang & Olufsen gennem et købstilbud på alle aktierne i Selskabet.

I sin langvarige dialog med Sparkle Roll har Bang & Olufsens bestyrelse gentagne gange modtaget indikative deadlines for, at Sparkle Roll ville komme til en afklaring i relation til offentliggørelsen af et købstilbud. Den seneste af disse deadlines var den 15. april 2016.

For at mindske usikkerheden blandt Bang & Olufsens medarbejdere, forhandlere og andre interessenter, har Bang & Olufsens bestyrelse derfor anmodet Sparkle Roll om, senest den 15. april 2016, at forpligte sig til enten at offentliggøre et købstilbud eller at sandsynliggøre sin evne til at fremsætte et sådant købstilbud.

Eftersom Sparkle Roll ikke har forpligtet sig til at offentliggøre et købstilbud på alle aktierne i Bang & Olufsen, og ikke har sandsynliggjort sin evne til at fremsætte sådan et købstilbud, har Bestyrelsen i dag besluttet at informere Sparkle Roll om, at man opfatter dialogen vedrørende et potentielt købstilbud som ophørt.

Sparkle Roll er fortsat en stor og værdsat aktionær i Bang & Olufsen, og det eksisterende partnerskab mellem Bang & Olufsen og Sparkle Roll på det kinesiske marked påvirkes ikke af den ophørte dialog om købstilbud.

Ophøret af dialogen om købstilbud giver klarhed for Bang & Olufsen og Selskabets interessenter. Bang & Olufsen vil fortsætte indsatsen for at levere profitabel vækst baseret på den nye portefølje af innovative produkter.

I løbet af det sidste år er der gennemført flere strategiske og strukturelle tiltag for at øge skala og reducere kompleksiteten i Bang & Olufsens forretning, bl.a.:

  • Frasalget af Automotive-forretningen til HARMAN og indgåelsen af en Automotive licensaftale (jf. selskabsmeddelelse 14.26)
  • Et strategisk teknologipartnerskab med LG Electronics vedrørende udvikling og produktion af Bang & Olufsens fremtidige TV (jf. selskabsmeddelelse 15.09)
  • Frasalget af ikke-kerneforretningerne Medicom og ICEpower (jf. selskabsmeddelelse 14.26 og 15.12)  

På baggrund af den succesfulde gennemførsel af ovenstående strategiske og strukturelle initiativer og den seneste resultatmæssige fremgang, betragter Bang & Olufsens Bestyrelse nu Selskabet som værende bedre positioneret til at påbegynde en ny udviklingsfase med fokus på profitabel vækst.

På vegne af Bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S,

 

Ole Andersen                        

Bestyrelsesformand

 

 

For yderligere information, kontakt:

Claus Højmark Jensen, tel. +45 96841251

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk