Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen A/S

August 21, 2019 at 1:16 PM EDT
Understøttende Materialer:

 

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter:

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2018/19 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog, at der ikke skulle udbetales udbytte.

Bestyrelsen havde fremsat følgende forslag, som blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
  • Ændring af selskabets vederlagspolitik.
  • Nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt kr. 22.734.490 ved annullering af en del af selskabets beholdning af egne aktier.
  • Udeladelse af selskabets forpligtelse til at offentliggøre indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i et lokalt dagblad og et københavnsk dagblad.

Bestyrelsen fremsatte følgende ændringsforslag til dagsordens pkt. 4.4, 4.5 og 4.6 som blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 40.924.029 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i tiden indtil 20. august 2020.
  • Bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr. 40.924.029 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer i tiden indtil 20. august 2020.
  • Ændring af § 4, stk. 6 i selskabets vedtægter til at selskabets bestyrelse ikke kan træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med mere end maksimalt nominelt kr. 40.924.029.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Andersen, Juha Christen Christensen, Jesper Jarlbæk, Mads Nipper og Anders Colding Friis blev genvalgt til bestyrelsen. Tuula Rytilä, Joan Ng Pi O og M. Claire Chung blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
                                                                                                                         
Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Andersen som formand.

 

Ole Andersen                                           Henrik Clausen
Formand for bestyrelsen                          President & CEO

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk