Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

August 23, 2018 at 9:00 AM CEST

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter:

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2017/18 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog, at der ikke skulle udbetales udbytte.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag, som alle blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det igangværende regnskabsår.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
  • Ændring af selskabets "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning"

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Andersen, Jesper Jarlbæk, Majken Schultz, Albert Bensoussan, Mads Nipper, Juha Christensen og Kai Lap (Ivan) Tong blev genvalgt til bestyrelsen. Anders Colding Friis blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Andersen som Formand og Juha Christensen som næstformand.

 

Ole Andersen                                 Henrik Clausen
Formand for bestyrelsen                President & CEO

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk