Press Releases

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

September 13, 2017 at 9:00 AM CEST

Selskabsmeddelelse nr. 17.09 - Struer, 2017-09-13 18:09 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

På generalforsamlingen i dag blev nedenstående besluttet i overensstemmelse med dagsordenens punkter:

Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning, godkendte selskabets reviderede årsrapport for regnskabsåret 2016/17 og meddelte decharge til selskabets direktion og bestyrelse.

Generalforsamlingen vedtog, at der ikke skulle udbetales udbytte.

Bestyrelsen fremsatte følgende forslag, som alle blev godkendt af generalforsamlingen:

  • Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det foregående og igangværende regnskabsår.
  • Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier.
  • Ændring af selskabets "Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning"
  • Ændring af selskabets vederlagspolitik.

Bestyrelsesmedlemmerne Ole Andersen, Jesper Jarlbæk, Majken Schultz, Albert Bensoussan, Mads Nipper, Juha Christensen og Kai Lap (Ivan) Tong blev genvalgt til bestyrelsen.

Revisionsfirmaet Ernst & Young P/S blev genvalgt som revisor for selskabet.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig med Ole Andersen som formand.

  

Ole Andersen                                            Henrik Clausen

Formand for bestyrelsen                           President & CEO

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122