Press Releases

Indførelse af Matching Shares Program for en gruppe ledende medarbejdere i Bang & Olufsen koncernen

September 15, 2014 at 9:00 AM CEST

Struer, 2014-09-15 22:22 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse nr. 14.11

Bang & Olufsen a/s' bestyrelse har besluttet at tilbyde en gruppe ledende medarbejdere i Bang & Olufsen koncernen at deltage i et Matching Shares Program.

I henhold til Matching Shares Programmet tilbydes de deltagende ledende medarbejdere at erhverve aktier i Bang & Olufsen a/s for egen regning ("Investeringsaktier"), som efter tre års ejerskab giver de deltagende ledende medarbejdere ret til at modtage 1-4 aktier ("Matching Shares") i selskabet pr. Investeringsaktie, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Det antal Matching Shares, som den deltagende ledende medarbejder eventuelt vil være berettiget til at modtage, fastsættes ud fra antallet af erhvervede Investeringsaktier og selskabets resultater. Bestyrelsen fastsætter resultatkriterierne, som primært vedrører opfyldelse af aftalte mål for selskabets EBITDAC, omsætning og CSI (indeks for kundetilfredshed).

Deltagelse i Matching Shares Programmet tilbydes de ledende medarbejdere for at sikre, at de ledende medarbejdere bevarer fokus på værdiskabelse og opfyldelse af selskabets langsigtede mål.

Følgende retningslinjer gælder for de ledende medarbejderes deltagelse i Matching Shares Programmet:

Deltagelse i Matching Shares Programmet er betinget af, at den enkelte ledende medarbejder erhverver Investeringsaktier i selskabet til en værdi, som mindst svarer til 3% af den pågældende ledende medarbejders årlige grundløn ("Investeringskravet"). For at imødekomme Investeringskravet kan den ledende medarbejder enten erhverve aktier til markedspris på NASDAQ OMX Copenhagen A/S i et åbent handelsvindue inden 1. november i det pågældende år eller overføre aktier, som den ledende medarbejder allerede ejer, til Matching Shares Programmet.

  • Det maksimale antal Investeringsaktier, som de deltagende ledende medarbejdere kan overføre til Matching Shares Programmet, fastsættes efter bestyrelsens skøn, men kan under ingen omstændigheder overstige 10% af den ledende medarbejders årlige grundløn, svarende til i alt maksimalt 40.808 Investeringsaktier ved anvendelse af en børskurs på kr. 64 pr. Investeringsaktie.
  • Tre år efter de deltagende ledende medarbejderes erhvervelse af Investeringsaktierne vil selskabet vederlagsfrit tildele de ledende medarbejdere Matching Shares i selskabet. Det antal Matching Shares, som tildeles de deltagende ledende medarbejdere, afhænger af antallet af erhvervede Investeringsaktier og selskabets resultater i den treårige modningsperiode. Selskabet vil dog kun tildele Matching Shares til den deltagende ledende medarbejder, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  1. Den ledende medarbejder har erhvervet et tilstrækkeligt antal Investeringsaktier til at opfylde Investeringskravet og har opfyldt dette krav i hele modningsperioden.
  2. Den ledende medarbejder har ikke fortabt sin ret til at deltage i ordningen, uanset årsag.
  3. Den ledende medarbejder er stadig ansat i selskabet eller er fratrådt som "good leaver" (dvs. selskabet har opsagt den ledende medarbejders ansættelse uden grund, i tilfælde af seneste pensionsalder eller død, eller den ledende medarbejder har opsagt sin stilling, fordi en gældende offentlig eller privat pensionsordning er trådt i kraft, eller på grund af selskabets væsentlige misligholdelse af ansættelsesforholdet).
  4. Selskabets resultater opfylder de mål, som er fastsat efter bestyrelsens skøn.
  5. Matching Shares Programmet er ikke ophørt.
  • I stedet for Matching Shares er selskabet berettiget til at give de ledende medarbejdere et kontant beløb svarende til værdien af de pågældende Matching Shares.

Den teoretiske markedsværdi af de ledende medarbejderes deltagelse i Matching Shares Programmet er estimeret til at udgøre et beløb på maksimalt kr. 3.421.400,99 pr. tildelingsdatoen.

 

Henvendelser til denne meddelelse kan rettes til:

Investor Relations Manager, Claus Højmark Jensen, Tlf.: +45 23 25 10 67

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk