Press Releases

Langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram

October 2, 2020 at 2:00 AM EDT
Understøttende Materialer:

I henhold til Bang & Olufsen A/S’ vederlagspolitik har Bestyrelsen foretaget tildelinger af betingede aktier under Bang & Olufsens program for kombineret resultatbaseret og betinget aktievederlag for 2020/21 til Direktionen, nøglemedarbejdere og visse andre medarbejdere.

To tredjedele af de betingede aktier er resultatbaserede aktier, der optjenes i lige store trancher over de tre regnskabsår 2020/21, 2021/22 og 2022/23 afhængigt af opnåelsen af visse KPI'er, der fastlægges af Bestyrelsen for hvert af regnskabsårene. KPI-målene for 2020/21 vedrører Bang & Olufsen A/S' omsætning og EBIT (før særlige poster) i 2020/21.

De resterende aktier er fastholdelsesaktier, som er betinget af deltagernes fortsatte ansættelse i Bang & Olufsen A/S, samt tilfredsstillende medarbejderevaluering i løbet af treårsperioden. Fastholdelsesaktierne optjenes ligeledes i tre lige store trancher over perioden.

Det maksimale antal aktier, som deltagerne kan modtage i henhold til programmet, er 2.889.147. Optjente aktier vil blive frigivet efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten for 2022/23, idet optjening og frigivelse dog kan fremrykkes i visse ekstraordinære tilfælde som beskrevet i selskabets vederlagspolitik.

Baseret på den volumenvægtede gennemsnitskurs af selskabets aktier handlet på Nasdaq Copenhagen siden offentliggørelsen af årsrapporten for 2019/20, udgør den samlede værdi af de betingede aktier for samtlige deltagere på tildelingstidspunktet i alt DKK 22,4 mio. under forudsætning af opfyldelse af de forudsatte resultatmål.

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Tlf: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Tlf: +45 2496 9371


Vedhæftet fil

Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122