Press Releases

Langsigtet aktiebaseret incitamentsprogram for 2022/23

July 8, 2022 at 12:54 PM EDT
Understøttende Materialer:

I henhold til Bang & Olufsens A/S’ vederlagspolitik har Bestyrelsen godkendt det langsigtede aktiebaserede vederlagsprogram for 2022/23. Programmet består af betinget aktievederlag til direktionen, nøglemedarbejdere og visse andre medarbejdere.

To tredjedele af de betingede aktier er performanceaktier, der optjenes i lige store trancher over de tre regnskabsår 2022/23, 2023/24 og 2024/25 afhængigt af opnåelsen af visse KPI'er der fastlægges af bestyrelsen for hvert af regnskabsårene. KPI-målene for 2022/23 vedrører Bang & Olufsen A/S' omsætning og EBIT (før særlige poster) i 2022/23.

De resterende aktier er fastholdelsesaktier, som er betinget af deltagernes fortsatte ansættelse i Bang & Olufsen koncernen, samt tilfredsstillende medarbejderevaluering i løbet af treårsperioden. Fastholdelsesaktierne optjenes ligeledes i tre lige store trancher over perioden.

Det maksimale antal aktier, som deltagerne kan modtage i henhold til programmet, er 5.301.164. Optjente aktier vil blive frigivet efter generalforsamlingens godkendelse af årsrapporten for 2024/25, idet optjening og frigivelse dog kan fremrykkes i visse ekstraordinære tilfælde som beskrevet i selskabets vederlagspolitik.

Baseret på den volumenvægtede gennemsnitskurs af selskabets aktier handlet på Nasdaq Copenhagen siden offentliggørelsen af årsrapporten for 2021/22, kan den samlede værdi af de betingede aktier for samtlige deltagere per dags dato udgøre i alt DKK 37,9m under forudsætning af opfyldelse af de forudsatte resultatmål.

For yderligere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Investor Relations
Tlf: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Global sustainability and Communications
Tlf: +45 2496 9371

Vedhæftet fil


Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122