Press Releases

Storaktionærmeddelelse

May 23, 2019 at 9:45 AM CEST
Understøttende Materialer:

Bang & Olufsen A/S har i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 modtaget en storaktionærmeddelelse fra Chr. Augustinus Fabrikker Akts., hvoraf det fremgår, at Chr. Augustinus Fabrikker Akts.’s direkte og indirekte besiddelse af aktier og stemmerettigheder per den 22. maj 2019 er steget til over 5% procent af de samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S. Chr. Augustinus Fabrikker Akts. råder per 22. maj 2019 over 2.500.000 aktier og stemmer i Bang & Olufsen A/S svarede til 5,8% procent af det samlede antal aktier og stemmerettigheder.

For mere information, kontakt venligst:
Director, Investor Relations, Martin Raasch Egenhardt, phone: +45 5370 7439

 

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk