Press Releases

Forslag om valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer

July 31, 2019 at 8:24 AM EDT
Understøttende Materialer:

I selskabsmeddelelse nr. 19.06 af 22. juli 2019 henvises der til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling (“Indkaldelsen”) i Bang & Olufsen A/S (“Selskabet”). Som anført i Indkaldelsen stiller bestyrelsesmedlemmerne Majken Schultz, Albert Bensoussan og Kai Lap Tong ikke op til genvalg.

Til at erstatte de nævnte bestyrelsesmedlemmer anbefaler bestyrelsen aktionærerne at stemme for valg af:

 • Tuula Rytilä,
 • Joan Ng Pi O, og
 • M. Claire Chung

som nye bestyrelsesmedlemmer på Selskabets ordinære generalforsamling den 21. august 2019.

Bestyrelsen er tilfreds med at have fundet tre stærke, internationale kandidater, der har de rette kompetencer og erfaringer til at bidrage til bestyrelsens fortsatte arbejde med at støtte Bang & Olufsen i sin vision om at blive verdens mest eftertragtede audio brand.

Om Tuula Rytilä
Tuula Rytilä har omfattende international erfaring inden for teknologi til forbrugsprodukter, digitalisering og produktudvikling, og hun vil bidrage med indgående viden om produktmarkedsføring. Hun har detaljeret viden om produktstrategier, produktudvikling, forbrugerindsigt samt erfaring med globale go-to-market strategier og e-handel. 

Tuulia Rytilä er Corporate Vice President hos Microsoft i Seattle i USA, hvor hun er ansvarlig for Digital Stores. Før hun i 2014 kom til Microsoft, var Tuulia Rytilä ansat i 15 år hos Nokia i Finland, hvor hun besad en række ledelsesposter.

Tuulia Rytilä er født i 1967 i Finland og har en kandidatgrad (MSc in Economics and Business Administration) fra Helsinki School of Economics.

Tuula Rytilä anses for at være en uafhængig kandidat til bestyrelsen i Selskabet.

Om Joan Ng Pi O
Joan Ng Pi O har mere end 30 års international erfaring fra mærkevareindustrien, og hun vil bidrage med omfattende viden inden for salg, marketing, omnichannel-detailhandel og product management af mærkevarer.

Joan Ng Pi O er Executive Vice President i Swarovski, hvor hun har været ansat i næsten 30 år. Joan Ng Pi O har siden 1992 haft en række ledelsesposter i Schweiz og senest i Hong Kong, Kina, hvor hun p.t. er ansvarlig for global markedsføring.

Joan Ng Pi O er født i 1960 i Indien og har en diplomuddannelse i Business Studies fra Hong Kong Polytechnic.

Joan Ng Pi O anses for at være en uafhængig kandidat til bestyrelsen i Selskabet.

Om M. Claire Chung                            
M. Claire Chung har omfattende international erfaring indenfor luksus- og livsstilsindustrien, og hun vil bidrage med dyb indsigt i det kinesiske online detailmarked og generel viden om det asiatiske marked. I de seneste 10 år har M. Claire Chung fokuseret på e-handel, herunder i særdeleshed på skillelinjen mellem teknologi og handel. M. Claire Chung har ligeledes stor erfaring inden for transformationsprocesser og strategiudvikling.

M. Claire Chung er p.t. ansat som General Manager i Kina for Yoox-Net-A-Porter Group. Før hun kom til Net-A-Porter i 2015, var M. Claire Chung Vice President for Global Business Development i Shangpin.com, som var Kinas første online luksus detailhandelsplatform. M. Claire Chung grundlagde det kontemporære italiensk-baserede smykkemærke Dendara i 2004. Herefter grundlagde M. Claire Chung – og var CEO i – Touch2give.com, som er en europæisk online markedsplads for selvstændige designmærker, hvor en andel af overskuddet går til at støtte NGO’er.

M. Claire Chung er født i 1968 i Taiwan og har en bachelorgrad fra Barnard College, Columbia University, New York. M. Claire Chung har ligeledes gennemført Executive Finance Course fra Chinese European International Business School i Shanghai.

M. Claire Chung anses for at være en uafhængig kandidat til bestyrelsen i Selskabet. 

-0-

Såfremt Tuula Rytilä, Joan Ng Pi O og M. Claire Chung vælges som nye bestyrelsesmedlemmer, og de nuværende bestyrelsesmedlemmer (der stiller op til genvalg) genvælges, vil Selskabets bestyrelse fra den 21. august 2019 bestå af følgende medlemmer:

 • Ole Andersen
 • Juha Christensen
 • Anders Colding Friis
 • Jesper Jarlbæk
 • Mads Nipper
 • Tuula Rytilä
 • Joan Ng Pi O
 • M. Claire Chung
 • Brian Bjørn Hansen (medarbejderrepræsentant)
 • Søren Balling (medarbejderrepræsentant)
 • Britt Lorentzen Jepsen (nyvalgt medarbejderrepræsentant)
 • Dorte Vegeberg (nyvalgt medarbejderrepræsentant)

 

 

På vegne af bestyrelsen i Bang & Olufsen A/S

Ole Andersen
Bestyrelsesformand 

For yderligere information, kontakt:
Director, Investor Relations, Martin Raasch Egenhardt, tlf.: +45 5370 7439

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk