Press Releases

Resultat af fortegningsemission

June 26, 2020 at 2:31 AM EDT
Understøttende Materialer:

Denne meddelelse og informationerne heri er ikke til offentliggørelse eller videregivelse, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse eller videregivelse er ulovlig. Meddelelsen udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om at sælge eller opfordring til at give tilbud om køb eller tegning af værdipapirer i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette. Manglende overholdelse af denne restriktion kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, canadisk, australsk eller japansk værdipapirlovgivning eller af værdipapirlovgivningen i andre stater. Værdipapirer beskrevet heri må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra registrering; ethvert offentligt udbud af værdipapirer i USA vil blive udbudt med et prospekt som kan indhentes fra selskabet, der vil indeholde detaljeret information om selskabet og ledelsen, samt regnskabsopgørelser.


Bang & Olufsen offentliggør i dag, at alle 81.848.058 nye aktier udbudt ved fortegningsemissionen offentliggjort af selskabet den 4. juni 2020 er blevet tegnet. 80.930.784 af de nye aktier (svarende til 98,9%) er blevet tegnet ved udnyttelse af tegningsretter. Idet efterspørgslen for restaktier oversteg antallet af nye aktier, der ikke blev tegnet ved udnyttelse af tegningsretter, er restaktierne blevet fordelt som nærmere beskrevet i prospektet. Investorer, som har fået tildelt restaktier, vil blive informeret individuelt.

Selskabet forventer at gennemføre udbuddet den 1. juli 2020 efter modtagelse af alle tegningsbeløb og registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen.

CEO Kristian Teär udtaler:

”Vi er glade for at kunne offentligøre et vellykket resultat af udbuddet. Provenuet fra fortegningsemissionen vil gøre os i stand til at få Bang & Olufsen gennem COVID-19 krisen, forsætte med at udfolde den nylige lancerede strategi og bringe selskabet sikkert ind i fremtiden. Jeg vil gerne takke vores aktionærer og investorer for deres støtte og fortsatte tillid til Bang & Olufsen.”


De nye aktier vil hurtigst muligt herefter blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for selskabets eksisterende aktier DK0010218429, forventeligt senest den 3. juli 2020.

Som anført i selskabsmeddelelse 20.05 kan udbuddet til enhver tid tilbagekaldes indtil registreringen af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen. En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S.

Tidsplan

Tidsplanen for de resterende vigtigste begivenheder i forbindelse med fortegningsemissionen er som følger:

Forventet registrering af de nye aktier hos Erhvervsstyrelsen:1. juli 2020
Forventet dato for gennemførelse af udbuddet:1. juli 2020
Forventet dato for de nye aktiers optagelse til handel og officiel notering under ISIN-koden for de eksisterende aktier på Nasdaq Copenhagen A/S:3. juli 2020

Joint global coordinators og juridiske rådgivere
Carnegie Investment Bank og Nordea fungerer som joint global coordinators for udbuddet.
Gorrissen Federspiel er juridisk rådgiver for selskabet. Plesner er juridisk rådgiver for joint global
coordinators.

For yderligere information:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Telefon: +45 5370 7439

Jens Gamborg
Head of Group Communications
Telefon: +45 2496 9371 

Ansvarsfraskrivelse vedrørende fremadrettede udsagn:
Visse udtalelser i denne meddelelse er fremadrettede udsagn og er baseret på selskabets forventninger, hensigter og prognoser for fremtidige præstationer, forventede begivenheder eller tendenser samt andre forhold, som ikke er historiske fakta, herunder i forhold til timing, vilkår og fuldbyrdelse af fortegningsemissionen beskrevet heri. Disse fremadrettede udsagn, som kan omfatte formuleringer som ”mål”, ”forudsige”, ”tro”, ”hensigt”, ”anslå”, ”forvente” og formuleringer med lignende betydning inkluderer alle forhold, som ikke er historiske fakta. Disse fremadrettede udsagn indebærer risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske resultater af drift, økonomiske forhold, likviditet, udbyttepolitik og anden udvikling i branchen, som selskabet driver forretning i, kan afvige væsentligt fra det indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Disse udsagn er ikke garanti for fremtidig udvikling og er underlagt kendte og ukendte risikofaktorer, usikkerheder og andre faktorer, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det direkte eller indirekte indtryk, der skabes gennem de fremadrettede udsagn. Risici og usikkerheder taget i betragtning, bør potentielle investorer være forsigtige med at lægge for meget i sådanne fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn gælder alene på datoen for et sådant udsagn og medmindre andet er krævet i henhold til lovgivningen, er Bang & Olufsen ikke forpligtet til offentligt at opdatere eller revidere eventuelle fremadrettede udsagn, uanset om der foreligger nye informationer, fremtidige begivenheder eller andet.

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk