Press Releases

Storaktionærmeddelelse

April 23, 2019 at 8:00 AM EDT
Understøttende Materialer:

Bang & Olufsen A/S har i henhold til kapitalmarkedslovens § 38 modtaget en storaktionærmeddelelse fra Nordea Funds Ltd, hvoraf det fremgår, at Nordea Funds Ltd.’ direkte og indirekte besiddelse af aktier og stemmerettigheder per den 27. marts 2019 er faldet til under fem procent af de samlede antal aktier og stemmerettigheder i Bang & Olufsen A/S. Nordea Funds Ltd. råder per 27. marts 2019 over 2.003.906 aktier og 2.127.527 stemmer i Bang & Olufsen A/S svarede til 4,64 procent af det samlede antal aktier og 4,93 procent af det samlede antal stemmer.

For mere information, kontakt venligst:

Martin Raasch Egenhardt
Director, Investor Relations
Tlf.: +45 5370 7439

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske version gældende.

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Martin Raasch Egenhardt
Head of Investor Relations
+45-53707439
mare@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Jens Gamborg
Head of Group Communications
+45 2496 9371
Press@bang-olufsen.dk