Press Releases

Storaktionærmeddelelse

March 4, 2019 at 9:42 AM EST
Understøttende Materialer:

Med henvisning til § 31 i Lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at Bang & Olufsen a/s per 04. marts 2019 råder over 2.138.439 aktier i Bang & Olufsen a/s, svarende til 5 procent af det samlede antal aktier i Bang & Olufsen a/s.

Besiddelsen af egne aktier kan for størstedelen henføres til det aktietilbagekøbsprogram på DKK 485 millioner, som Bang & Olufsen a/s igangsatte den 3. september 2018. Programmet, som er nærmere beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 18.05 af 3. september 2018, forventes gennemført senest den 31. december 2019.

For mere information, kontakt venligst: Sr. Director, Global Finance & SDO, Malene Richter Christensen, tlf.: +45 29741609.

 

 

 

 

Vedhæftet fil

Investor contact

Cristina Rønde Hefting
Head of Investor Relations
+45-41537303
crrh@bang-olufsen.dk
 
Major Shareholder Announcements should be sent directly to
major-shareholder@bang-olufsen.dk
 

Press contact

Marie Elbæk
Global communications
+45 60 21 25 42
Press@bang-olufsen.dk
 

Other enquiries

For all non-PR or non-IR related enquiries, e.g. advertising and HR related questions,
please contact Bang & Olufsen’s main office at:
+45 9684 1122